Qustify

Om autonomie te faciliteren en de samenleving gelijkwaardig te laten groeien via het stamcel organisatiemodel, maken we gebruik van het intelligente software platform, genaamd Qustify.

Het ontstaan van Qustify
De Qustify software is ontwikkeld vanuit de gedachte dat technologie goedkoop beschikbaar moet zijn om zonder hiërarchie te kunnen werken.  Hiermee creëert Qustify een omgeving waarin mensen in hun professie authentiek blijven en datgene doen waar zij hun professionele beroep voor hebben gekozen. Kort gezegd, met hun kennen en kunnen voegen zij iets toe aan het levensgeluk van een ander.

Qustify is gebaseerd op Human Resource Facilement (i.p.v. Human Resource Management). Het faciliteert en verbindt kennis, administratieve zaken en financiën op een totaal veilige manier. In Qustify borgen we de afspraken die we maken rondom de dienstverlening. Qustify zorgt voor betrouwbaarheid en transparantie in afspraken, documenten, planning, tools, administratie en financiën.

Qustify is het resultaat van ruim vijftien jaar ontwikkelen op het gebied van ICT en autonomie. Dit is de afgelopen zeven jaar bewezen in de praktijk in de zorg (autonome wijkverpleging) met als resultaat: zorgvragers en zorgverleners die gelukkig zijn met de dienstverlening, minder overhead en meer tevreden cliënten. In totaal is er een kleine 100 man jaar geïnvesteerd om hiërarchie-loos te kunnen werken, met support van visionair en ICT-expert Paul Hager, een autoriteit op het gebied van ICT en autonomie.

Hoe werkt het?
Op een totaal veilige manier verbindt en faciliteert het platform kennis, administratieve zaken en financiën. Tevens wordt er een energetische kracht opgebouwd door de authentieke verbindingen met elkaar. Dit wordt bereikt door volledige transparantie naar de gebruiker toe. Denk daarbij aan het efficiënt en effectief verwerken en delen van opdrachten, teamwork, kennis en ervaringen, overdrachten, financiën, enzovoorts. Daardoor kunnen kosten tientallen tot wel tachtig procent lager uitvallen, en worden de individuele opbrengsten van de deelnemers hoger. Verder voorziet het platform in een eigen economie waarin naast de Euro ook andere en nieuwe valuta zullen worden gefaciliteerd, zoals bijvoorbeeld Florijn, Kanaka en de Watermunt.

De portalen van Qustify geven inzicht in het eigen profiel, reviews, agenda en afspraken, declaraties, facturen en betalingen en faciliteert kwaliteitsaspecten die de collegia zelf organiseren. Ook voorziet het systeem in standaarddocumenten die automatisch gegenereerd kunnen worden aan de hand van templates en gegevens.

De consensus van een regio of een beroepsgroep kan in Qustify ingericht worden, zodat Qustify alle afspraken controleert die in de consensus zijn afgesproken. Qustify kan decentraal geregeld worden via peer to peer netwerken.  Ook als internet uitvalt wordt de data als backup opgeslagen.

Wat kan je ermee?

De functionaliteiten van Qustify zijn oneindig!

Verbindingen leggen

 • vraag en aanbod bij elkaar brengen, met ieder een eigen profiel;
 • netwerken verbinden, zowel fysiek als virtueel om samenwerking te bevorderen. In de Buurt, regionaal en (inter)nationaal;
 • mogelijkheid om samen in teams multidisciplinair te werken;
 • een ICT-structuur die veilig, meertalig, decentraal en internationaal uit te breiden is;

Administratieve en financiële processen verwerken

 • verwerken van administratieve processen (een persoonlijk digitaal portaal, templates voor standaarddocumenten, cliëntendossiers, overeenkomsten, tijdregistratie, aanvragen machtigingen)
 • verwerken van financiële processen (declareren en factureren van werkzaamheden, ontvangen en verwerken van betalingen)
 • volledige transparantie in deze transacties middels aanlevering van (financiële) rapporten

Planning

 • planningsmodules zoals agenda en afspraken

Kwaliteitsbewaking

 • kwaliteitsborging door feedbackmechanisme, intervisie en reviews (op basis van het manifest)

En nog veel meer!

Combinatie van systemen

Voor de ICT-kenners onder ons, Qustify is een combinatie van de volgende systemen:

 • workflow
 • document management systeem
 • betaalsysteem
 • input throughput output
 • business activity monitor
 • business process monitor
 • en nog veel meer!

‘”De wereld om je heen is een creatie van jezelf”

Heb je een vraag?

We organiseren wekelijks een webinar over Beter in de Buurt met de onderdelen Vitaliteit, Educatie, Voeding en Diensten.
Of neem contact met ons op. We staan je graag te woord.d.